browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Výstava “Vzhůru do výšin”, Roztoky 2013

 

První nejrozsáhlejší, nejkompletnější a nejpodrobnější výstava o historii vzduchoplavby od jejích počátků do současnosti realizovaná ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy. Je obohacena o dobové artefakty ze sbírek Národního technického muzea a dalších institucí. Skvostem pak jsou první knihy zabývající se aeronautikou z let 1783 a 1784, ventil balonu Kysibelka a přístroje používané vzduchoplavci v předminulém století.

Autoři : Vladimír Lacina, Pavel Sviták a Tomáš Rezek za laskavé pomoci Národního technického muzea a Balonklubu Praha

Fotografie z realizace akce