browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Výstava “Vzduchoplavba a česká krajina”, Praha 2006

 

Výstava zobrazující vztah vzduchoplavby a krajiny za přispění Národního technického muzea a Balonklubu Praha. Ve výstavních prostorách Národního zemědělského muzea v Praze je k vidění od 26.5.2006 do 2.7.20116.

Autor : Ing.Vladimír Lacina

Fotografie z realizace akce