browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Balony nad Chrudimí, 2014

Pragobalon Lava s.r.o. ve spolupráci s Městem Chrudim připravily ve dnech 20.6. až 22.6.2014 již pátý ročník setkání horkovzdušných balonů nad Chrudimí. Startovalo se z města Chrudimi i z Podhůry a tento rok se podařil historický přelet balónů nad rozhlednou Bára na Podhůře.

Fotografie z akce