Úvodní stránka

 

Cíle a smysl činnosti

Sdílíme myšlenky J.A.C.Charlese po jeho prvním vzletu v balonu :

„Nic nevyrovná se v celém mém životě slastnému pocitu, jaký mě provázel, když jsem se byl povznesl nad hroudu zemskou. Nebyla to pouhá jen rozkoš, bylo to samo štěstí. Uniknuv děsným trýzním nenávisti a pomluvy lidské, cítil jsem, že zahanbil jsem všechny své nepřátele, povznes se nad ně nade všecky. Mravnímu tomu pocitu šel vzápětí jiný, daleko živější: Bylo to nikdy nevídané, velebné panorama přírody, jež rozestíralo se před námi v celé své nekonečnosti. Pod námi zástupové, tři sta tisíc diváků, nad námi usměvavá báň nebeská a kolkolem nejmalebnější rozhled do dalekých krajů. Příteli, pravil jsem Robertsovi, jak veliké jest naše štěstí! Nevím, jak o nás soudí země, ale není-liž nebe s námi? Jaká to blaženost! Jaký úchvatný let! Ó, kéž by tu byl některý z těch, kdož se nám smáli, bych mu říci mohl: Nešťastníče, stavěl ses proti pokroku věd. Pohleď na vlastní oči, co vše je přístupno člověku!“

Jacques Alexandre César Charles

po svém prvním vzletu v balónu naplněném vodíkem 1.prosince 1783 při němž spatřil zemi z výše 3000 metrů

Scroll to top