browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Výstava “Umění putovat vzduchem”, AV Praha 2014

 

Umění putovat vzduchem aneb balony

V rámci Týdne vědy a techniky se 1.11.2014 v knihovně Akademie věd uspořádala jako doprovodná akce přednáška o České vzduchoplavbě. Na to navazovala 3.11.2014 vernisáž výstavy “Umění putovat vzduchem aneb balony” ve studovně knihovny, která trvala do 31.12.2014.

 

https://www.lib.cas.cz/ks/autor/ing-vladimir-lacina/