browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Balonklub Praha z.s.

 

Předsednictvo
Předseda: ing.Zeman Martin
Místopředseda: ing.Lacina Vladimír
Místopředseda: ing.Dusilová Dana

Kontakt
Kloboukova 2279, 148 00 Praha 4
balonklub.praha@seznam.cz

Založen
8.12.1965 – nejstarší balonový klub v České republice

Cíle činnosti
Našim cílem je propagace a rozvoj létání horkovzdušných balonů.
Cíle se dosahuje zejména:

  • sdružováním zájemců o tento druh létání, a to fyzických i právnických osob
  • informováním veřejnosti o létání horkovzdušnými balony
  • organizováním klubových, národních a mezinárodních soutěží a fiest
  • spoluprací s ostatními organizacemi stejného zaměření v ČR i zahraničí
  • prováděním komerčních letů horkovzdušnými balony